Erstatning Patientskade
 • Slider billede 1
 • Slider billede 2
 • Slider billede 3
 • Slider billede 4
 • Slider billede 7
 • Slider billede 8
 • Slider billede 9
 • Slider billede 10
 • Slider billede 11
 • Slider billede 12
 • Slider billede 13
 • Slider billede 14
 • Slider billede 15
 • Slider billede 16
 • Slider billede 17
 • Slider billede 18
 • Slider billede 19
 • Slider billede 20
 • Slider billede 21
 • Slider billede 22
 • Slider billede 23

Advokat med speciale i erstatning for patientskade / fejloperation

Der bliver dagligt begået fejl i det danske sundhedsvæsen. Ifølge Patientombuddets seneste opgørelse bliver der årligt begået mere end 180.000 såkaldt utilsigtede hændelser i behandling og pleje af patienter.

Sager om erstatning i forbindelse med fejloperation og fejlbehandling er vores speciale og vores erstatningsadvokater har stor erfaring i, at hjælpe patienter med at få den korrekte erstatning for patientskader.

Hvor meget erstatning får jeg efter en fejlbehandling?

Det er nok det spørgsmål vi oftest får stillet og du kan læse meget mere om mulighederne for erstatning for fejlbehandling her på siden, ligesom du altid er velkommen til at kontakte os hvis du har et spørgsmål.

 

 

Hviid Erstatningsadvokater A/S

 • Din patientskadesag behandles af erfarne erstatningsadvokater fra start til slut
 • Professionel og grundig vurdering af din erstatningssag
 • Vi har afdelinger i Aarhus, Vejle, Odense og Kolding, men behandler patientskadesager over hele landet
 • Vores erfaring og ekspertise sikrer dig den størst mulige erstatning

 

 

 Patientskadeerstatning

 

Hvad er en patientskade?

En patientskade er en skade, der opstår som led i operation, undersøgelse eller behandling. Reglerne om patientskadeerstatning gælder ved behandling ved din privatpraktiserende læger, speciallæger, offentlige sygehuse, kiropraktorer, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.v. Reglerne om erstatning gælder ligeledes ved behandling på private sygehuse.

 

Hvornår kan man få erstatning?

Der er 4 forskellige situationer, hvor der er mulighed for at opnå erstatning i forbindelse med en fejloperation / fejlbehandling.

 • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes og at skaden dermed ikke var sket.
 • Skaden kunne med overvejende sandsynlighed kunne være undgået ved at anvende en anden behandlingsmetode.
 • Skaden skyldes fejl eller svigt i tekniske apparaturer, redskaber eller andet udstyr.
 • Hvis der er tale om en sjælden komplikation, som ikke skal tåles.

 

Tjek din sag

 

På Patienterstatningens hjemmeside du kan selv tjekke, om skaden er omfattet af de helt grundliggende krav der er for at opnå patientskadeerstatning. Tjek her

 

Hvor kan jeg anmelde patientskaden?
Hvis du ønsker at få vurderet om du er berettiget til erstatning skal skaden anmeldes til Patientforsikringen, der træffer afgørelse om hvorvidt du er berettiget til erstatning. Får du ikke medhold i din klage kan den påklages til Patientskadeankenævnet. Såfremt du heller ikke får medhold  hos patientskadeankenævnet, kan sagen indbringes for  de civile domstole.
 
Frister / forældelse i forbindelse med patientskadesager
 
Der gælder som udgangspunkt en forældelsesfrist på 3 år for at anmelde skaden til Patientforsikringen. Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du opdagede eller burde have opdaget skaden. Der gælder dog en ultimativ forældelsesfrist på 10 år fra skadestidspunktet. Efter Patientskadeforsikringen har truffet afgørelse gælder der en frist på 3 måneder i forhold til at indbringe sagen til Patientskadeankenævnet. Såfremt patientankenævnet heller ikke giver dig medhold gælder der en frist på 6 måneder til at indbringe sagen for domstolene.
 
 
Hvad kan en advokat hjælpe dig med?
 
Vi håndterer hvert år et stort antal patientskadesager og har således oparbejdet en stor erfaring inden for dette område. Vi kan både hjælpe dig med at forestå korrekt anmeldelse af skaden til Patientforsikringen og hjælpe dig godt igennem klagesystemet. Hvis det skulle være nødvendigt efterfølgende at føre en retssag kan vi også hjælpe dig. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en gratis forhåndsvurdering af din sag.
 
 

 

Muligheder for erstatning ved fejlbehandlinger

Hvis du har været udsat for en fejloperation, fejlmedicinering eller anden form for fejlbehandling, er der mulighed for at få forskellige former for erstatning og / eller godtgørelse. Du kan i det følgende læse mere om de enkelte former for erstatning og godtgørelse. 

Svie og smerte

Hvis du er sygemeldt på grund af patientskaden har du ret til godtgørelse for svie og smerte. Godtgørelsen udgør 190 kr. pr. dag du er sygemeldt. Der kan dog maksimalt udbetales 72.500 kr. i alt.

 

Varigt mén/méngrad

Har du fået en varig skade på grund af fejlbehandlingen / fejlmedicinering kan du få godtgørelse for varigt mén. Méngraden kan fastsættes når dine helbredsmæssige forhold er stationære. Méngraden skal som minimum være på 5 pct. Godtgørelsen er skattefri og udgør 8.300 kr. pr. méngrad.

 

Lægemiddelskader
Læs mere om erstatning for Lægemiddelskader her

 

Pateientskade og forkortet levetid
Læs mere om forkortet levetid

 

Rekord erstatning
Læs sagen om kvinden, der fik rekord erstatning

 

HPV vaccine
Læs om HPV vaccine og erstatning

 

 

 

 

Tab af erhvervsevne

Såfremt du varigt har helt eller delvist fået nedsat din erhvervsevne på grund af patientskaden, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan få erstatning hvis du ikke har mulighed for at opretholde samme indkomst som før skaden. Erhvervsevnetabet udregnes efter en særlig formel og skal som minimum være nedsat med 15 pct.

 

Behandlings- og medicinudgifter

Du har i forbindelse med en patientskade også mulighed for at få dækket visse udgifter til behandling, visse medicinudgifter og andre udgifter du har haft som følge af skaden.

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har mistet indtægt i forbindelse med patientskaden er du berettiget til at få det faktiske indkomsttab erstattet.


Tilbgebetaling og erstatning
Læs om risiko for tilbagebetaling af erstatning

 

Erstatningstyper
Hvilke typer erstatning er mulige?

 

Fejlbehandling i udlandet
Læs om mulighederne for erstatning efter fejlbehandling i udland

 

Hvilke parientskader er erstatningsberettigede?
Læs om de forskellige 4 typer erstatningsberettigede patientskader

Vurdering af din sag

 

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du ønsker en  vurdering af dine muligheder for at opnå erstatning ved en patientskade. 

Vurderingen foretages til en fast pris på kr. 3.000 inkl. moms.

 

 

 

 

 Patientskader erstatninger

 

Kontakt

advokat

Anne Hviid
 
 • Advokat, cand. jur. fra Aarhus Universitet.
 • Specialist i erstatningsret, herunder patientskadeerstatning
 • Medlem af FEF (faggruppen for erstatningsret)  

ah@hviid-advokater.dk